Др сц. Душко Мирковић

Dr sc. Duško Mirković

Звање: Ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Просторија: 
Телефон: +381 11 3662300
Фаx:
Email: mirkovicd@open.telekom.rs

CV


Др сц. Душко Мирковић рођен је 22.07.1960. године у Земуну. У Београду је завршио основну школу и гимназију, а 1979. године започео студије на Фармацеуском факултету Универзитета у Београду, на коме је дипломирао 1984. године са просечном оценом 9,16. Исте године је започео обавезни стаж у биохемијској лабораторији Клиничко-болничког Центра ''Звездара'', који је завршио по одслужењу војног рока, 1986. године. Последипломске студије из Медицинске биохемије уписао је 1987. године, а магистарску тезу под називом Неестерификоване масне киселине код акутног инфаркта миокарда одбранио је 1992. године. Докторску дисертацију под називом Хомоцистеин као фактор ризика за настанак коронарне болести одбранио је 2004. Године. Др сц. Душко Мирковић, ради на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду од 1986. Године, је одмах као асистент-приправник укључен у извођење практичне наставе из предмета Медицинска биохемија. Након одбрањене магистарске тезе 1992. године изабран је у звање асистента и укључен у извођење практичне наставе из предмета Медицинска биохемија, Клиничка хемија и Клиничка ензимологија за студенте на смеру дипломирани фармацеут - медицински биохемичар. Такође, од 1992. године укључен је и у извођење практичне наставе за кандидате на здравственој специјализацији из Медицинске биохемије. Као наставник, у звању доцента на Катедри за Медицинску биохемију Фармацеутског факултета, од 2008. године укључен је у извођење наставе интегрисаних академских студија из обавезних предмета Медицинска биохемија на оба студијска програма (Фармација и Фармација-медицинска биохемија), као и у извођење наставе из обавезних предмета Клиничка хемија са молекуларном дијагностиком и Увод у медицинску биохемију, као и изборних предмета Ендокринопатије репродуктивног система и Биохемијске методе у пренаталној дијагностици на студијском програму Фармација-медицинска биохемија. Такође, др сц. Душко Мирковић учествује и у извођењу практичне наставе специјалистичких студија за потребе здравства на програму специјализација-Медицинска биохемија као и уже специјализације-Лабораторијска ендокринологија. 2013. Године је изабран у звање Ванредног професора.Од 1988. године ради у јединственом радном односу и у Институту за Медицинску биохемију Клиничког центра Србије (данас Центар за медицинску биохемију), где од 1994. године обавља послове начелника једног од одељења Института, а у периоду 1998. до 2002. године је обављао послове Начелника лабораторије Центра за Ургентну лабораторијску дијагностику.
  • Mirković D, Stojanov M. Separation of nonesterified fatty acids by solid phase extraction. Balkan J Clin Lab 1994; 4: 28-31.
  • Mirković D, Stojanov M, Majkić-Singh N, Vasiljević Z. Neesterifikovane masne kiseline kod akutnog infarkta miokarda. Jugoslov Med Biohem 1995; 14: 111-117.
  • Mirković D, Bulj D, Majkić-Singh N, Horvat J, Milošević D. Usage of ''BIO-REX 70 C'' cationic exchanger for extraction of catecholamine from tissues. Jugoslov Med Biohem 1997; 16: 33-36.
  • Plećaš B, Pešić V, Mirković D, Majkić-Singh N, Hristić M, Solarović T. Opposite effects of dexamethasone and ACTH on the adrenal cortex response to ethane dimethanesulphonate (EDS). Exp Toxic Pathol 2001; 53: 31-34.
  • Plećaš-Solarović B, Pešić V, Mirković D, Leposavić G. The effects of acth, isoproterenol and dexamethasone on the rat adrenal gland response to ethane dimethanesulphonate (EDS): a stereological study. Acta Veterinaria 2003; 53: 33-42.
  • Mirković D, Majkić-Singh N, Ignjatović S. Homocistein: hemija, metabolizam I uloga u patofiziološkim procesima. Jugoslav Med Biohem 2003; 22: 127-140.
  • Plećaš-Solarović B, Pešić V, Mirković D, Leposavić G. The effects of ACTH, isoproterenol and dexamethasone on the rat adrenal gland response to ethane dimetanesulphonate (EDS): a stereological study. Acta veterinaria 2003; 53: 33-42.
  • Ćulafić Đ, Đukić V, Mirković D, Karamarković A. Hyperdinamic circulation and serotonin levels in patients with liver cirrhosis. Jugoslav Med Bihem 2004; 23(1): 31-35.
  • Simić-Ogrizović S, Mirković D, Radivojević D, Radivojević D, Radović M, Babić D, Ležaić V. Factors Assosiated with Hyperhomocisteinemia After Renal Transplatation. Renal Failure 2006; 28: 57-62.
  • Todorović Z, Džoljić E, Novaković I, Mirković D, Stojanović R, Stojanović Z, Nešić Z. Homocysteine serum levels and MTHFR C677T genotype in patients with Parkinson´s disease, with and without levodopa therapy. Journal of neurological Sciences 2006; 248: 56-61.