Др сц. Милена Симић

Милена Симић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за органску хемију
Просторија: 109А
Телефон: +381 11 3951 239
Фаx: +381 113972 840
Email: milena@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др сц. Милена Симић (рођ. Антанасијевић) рођена је 17.4.1972. у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1998. године на Хемијском факултету у Београду на смеру Органска хемија. У оквиру магистарског рада бавила се изоловањем, карактеризацијом и испитивањем биолошке активности алкалоида. Магистарску тезу под називом „Испитивање садржаја пиролизидинских алкалоида из биљне врсте Риндера умбеллата” одбранила је на Хемијском факултету 2007. године. Докторску дисертацију под називом „Анелације хетероцикличних једињења и њихова примена у синтези природних производа” одбранила је 2012. године на Хемијском факултету .

Област интересовања: синтеза природних производа и биолошки активних једињења  • Indirect N-vinylation of indoles via isomerisation of N-allyl derivatives. Synthesis of (±)-debromoarborescidine B Gordana Tasic, Milena Simic, Stanimir Popovic, Suren Husinec, Veselin Maslak, Vladimir Savic Tetrahedron Lett., 2013, 54, 4536-4539.

  • Synthesis of Allyl Acetates via Palladium-Catalysed Functionalisation of Allenes and 1,3-Dienes Husinec, Suren; Petkovic, Milos; Savic, Vladimir; Simic, Milena, Synthesis, 2012, 44, 399-408.

  • Annulations of isoquinoline and β-carboline ring systems: synthesis of 8-oxoprotoberberine derivatives Suren Husinec, Vladimir Savic, Milena Simic, Vele Tesevic, Dragoslav Vidovic, Tetrahedron Lett. 2011, 52, 2733–2736.

  • Comparison of vasorelaxant effect and tolerance profile of a novel isosorbide-5-mononitrate derivative with its stereoisomer and parent drug on rat mesenteric artery. Radica M. Stepanović-Petrović, Vladimir Savić, Maja A. Tomić, Zorana Tokić-Vujošević, Milena Simić, Jelena M. Stepanović, Milan Jokanović, Ana Micov, Arzneim. Forsch. 2010, 60, 189-197.

  • Pyrrolizidine alkaloids from seven Senecio species wild-growing in Serbia and Montenegro Boris M. Mandić, Dejan Gođevac, Vladimir P. Beškoski, Milena R. Simić, Snežana S. Trifunović, Vele V. Tešević, Vlatka V. Vajs, and Slobodan M. Milosavljević, J. Serb. Chem. Soc. 2009, 74, 27-34.

  • Reactive organoallyl species generated from aryl halides and allene: allylation of α,β-unsaturated aldehydes and cyclic ketones employing Pd/In transmetallation processes Laura A. T. Cleghorn, Ronald Grigg, Vladimir Savic, Milena Simic, Tetrahedron, 2008, 64, 8731-8737.

  • The HPLC determination of the content of the magnoflorine in Epimedium alpinum L. Z. R. Došlov-Kokoruš, Ivana D. Ivanović, Milena R. Simić, Vlatka E. Vajs, Nada N. Kovačević, J. Serb. Chem. Soc, 2006, 71, 215-255.