Коначна ранг листа пријављених кандидата за упис у I годину докторских академских студија - први уписни рок 2020/21

Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2020/21. годину, обавиће се 19.10.2020. године (искључиво студенти који се налазе на коначној ранг листи и имају право да се упишу у статусу буџетског студента) и 20.10.2020. године (студенти који остварују право да се упишу у статусу самофинансирајућег студента), у Одсеку за наставу и студентска питања, у времену од 09,00 до 15,00 часова.  

Коначну ранг листу, која је основ за упис кандидата можете погледати овде.

Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично.

Приликом уписа потребно је приложити:

 1. Извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе
 2. Извод из књиге држављана (за стране држављане, оригинал или оверена фотокопија)
 3. Диплома и додатак дипломи/уверење о завршеном студијском програму (оригинал или оверена фотокопија)
 4. Један образац ШВ-20 (може се купити у скриптарници Факултета)
 5. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
 6. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм
 7. За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине,  (примерак уплатнице на име прве рате школарине). Школарина по школској години износи 175.000,00 динара, а за стране студенте 5000 ЕУР (осим за модул Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе где школарина износи 3000 ЕУР)
 8. Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име административних трошкова уписа на студијски програм (уплатницу доносе и самофинансирајући и студенти који се финансирају са буџета)
 9. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству (уколико су га кандидати добили из Ректората). Упис је условни док кандидати не донесу решење о да им се страна високошколска исправа признаје
 10. Уговор (добија се на Факултету)
 11. Изјава и обавештење (добијају се на Факултету)

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета, број 840-1127666-05, шифра 189.

Кандидати којима трошкове школарине сноси правно лице дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (П.И.Б, број жиро – рачуна, адреса, број факса) како би се испоставила фактура, консултовати колегиницу Славицу Којић, маил адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs

ВАЖНО: Обавештавамо кандидате да ће се променити начин плаћања школарине почев од уплате друге рате. Школарина ће се плаћати на виртуелни рачун студента, о чему ће сви бити благовремено обавештени преко својих е налога и сајта Факултета. Због тога је потребно да студенти при упису, и при уплати прве рате, уплате тачно четвртину од укупног износа школарине за студијски програм који уписују, како би им се адекватан износ унео у систем. Прва рата ће се аутоматски унети у систем, а након тога ће студент уплаћивати сходно упутству.

Школарина се може уплатити следећом динамиком:

-    И рата при упису (четвртина укупног износа школарине)

-    ИИ рата до 1.12.2020. године (сходно накнадном упутству које ће студенти добити)

-    ИИИ рата до 15.02.2021. године (сходно накнадном упутству које ће студенти добити)

-    ИВ рата до 30.04.2021. године (сходно накнадном упутству које ће студенти добити)

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

Сходно Одлуци о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2020/21. године, који се финансирају из буџета, објављену у Службеном гласнику Републике Србије број 76 од 21.05.2020. године, Факултету је додељено 23 места за студенте који се финансирају из буџета.

Напомена: Кандидати који се налазе на коначној ранг листи за Докторске академске студије до места предвиђеног за упис студената који се финансирају са буџета Републике Србије, на докторске академске студије Фармацеутске науке, у обавези су да приступе упису у понедељак 19.10.2020. године, у времену од 9 до 15 часова. Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није се уписао 19.10.2020. године у времену од 9 до 15 часова, губи право на упис и уместо њега ће бити уписан наредни кандидат са коначне ранг листе. Након завршеног уписа 19.10.2020. године после 15 часова, објавићемо на сајту Факултета број преосталих места (уколико их буде) за упис у статусу студената који се финансирају са буџета Републике Србије. Уколико остане слободних места по овом основу, кандидати од редног броја 24 уколико су заинтересовани за упис, у обавези су да приступе у уторак 20.10.2020. године у 9 часова, када ћемо, сходно месту на коначној ранг листи, уписати кандидате на евентуално преостала места у статусу студената који се финансирају са буџета Републике Србије. Након овог уписа, приступићемо упису кандидата који се сами финансирају, а сходно месту на коначној ранг листи.

 

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: При упису ове школске године, студенти докторских академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Приликом уписа студент ће добити своје корисничко име и лозинку за улаз на свој налог. Одмах након уписа са лозинком и корисничким именом, студент ће приступити електронском налогу и попунити ШВ образац, који се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу и попунити ШВ – 20 образац са било ког рачунара/телефона, од куће или са Факултета, када приступи почетној страници Факултета, па у левом углу доступни сервиси, па студентски сервис. Уколико студент не попуни ШВ образац, сматраће се да није ни приступио упису.