Препоруке за примену хигијенско-епидемиолошких мера заштите

Препоруке за примену хигијенско-епидемиолошких мера заштите у периоду одржавања надокнаде лабораторијских вежби на Фармацеутском факултету од 25.05.2020. до 29.05.2020.

Препоруке за примену хигијенско-епидемиолошких мера заштите у одсеку за наставу и студентска питања и библиотеци/читаоници факултета